soliterbg.com
РастенияПродуктиТревни смески и торове Доставка
Архитектурни ЕлементиВодни Елементи Поддръжка Зелени Площи ЗацветяванеИзгражданеНастилкиВертикална планировка
Строителна техника под наем Екологични МелиорацииРемонт и поддръжка на градинска техника

Проектиране

Пълният набор от проекти за зелената площ вкючва:

 

Това е началната стъпка в изграждането на една зелена площ. Тя обаче е от фундаментално значение, както за процеса на изпълнение, така и за крайният резултат.
Въз основа на конкретната ситуация, ландшафтният архитект прави анализ и прецнява кое би било най-подходящото решение, съгласувайки се с клиента се изяснява цялостната концепция и се предлага идейно решние. 
Изготвят се количествени и стойностни сметки, подбира се най-подходящата растителност, като разположението и се съобразява с композицията, изложението и специфичните условия на обекта.
Правилният подбор и ситуиране на растителността осигурява добрият й естетически вид и дълговечност. Неправилният избор води до влошено естетическо състояние, заболяване и загиване. Това от своя страна води до необходимостта от влагане на нови средства за поправяне на нанесените щети.
Нашите специалисти ще Ви помогнат за изясняване на концепцията и ще изготвят необходимите проекти. 
Изготвяме и проекти за съгласуване и одобрение в Районните администрации и Дирекция „Зелена система”, съобразени с нормативните изисквания, както и експертни оценки на растителността.

През годините сме проектирали и изпълнявали жилищни комплекси, вилни селища, паркови площи, хотелски комплекси, обществени площи, покривни градини, частни дворове, детски градини и детски площадки - както на територията на страната, така и в чужбина.

Идейно-дендрологичният проект има за цел да визуализира цялостната концепция. Той е неизменна част от процеса на проектиране, ...
Проекта за поливната система е от изключителна важност, както за процеса на проектиране, така и при изпълнението на всеки обект. На ...
Посадъчният проект е важен за работната фаза. На него са посочени точните посадни места на растенията, както на едро- така и на ...
Трасировъчният проект не е от задължителните елементи при изготвяне на проектната документация. Той се отнася към работните ...
Вертикалната планировка в същността си представлява моделиране на терена според нашите желания и нужди. С вертикалната ...
Градинското осветление е неизменна и много интересна част от цялостния вид на двора. Чрез многообразието от осветителни тела ...
Проектирането на детска площадка е изключително отговорна дейност. Ние винаги подхождаме с необходимата сериозност към това. ...